ЯКІСТЬ ВОДИ


    м. Шостка та с. Ображіївка забезпечуються питною водою з артезіанських свердловин.

23 свердловини глибиною 80-110 м експлуатують водоносний горизонт мергельно-крейдяних відкладень; 4 свердловини в м. Шостка та 1 свердловина в с. Ображіївка глибиною 260-280 м  -  водоносний горизонт сеноман-нижньокрейдяних відкладень. Джерелом водопостачання є підземні води Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Якість води з артезіанських свердловин повністю відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», тому її очищення та дезінфекція перед подачею в мережу водопостачання не проводиться.

            Лабораторно-виробничий контроль якості питної води здійснюється хімічною лабораторією КП ВУВКГ та за договором мікробіологічною лабораторією Шосткинського міськрайвідділу Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоровья України». Лабораторно-виробничий контроль здійснюється в місцях водозабору, перед подачею в мережу та в розподільчій мережі.

 

            Контроль радіаційної якості питної води проводиться в місцях водозабору один раз на три роки. Дослідження проводиться за договором лабораторією ДУ  «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоровья України» згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.