ІНФОРМАЦІЯ


Фінансова звітність за 2019 рік.

Download
Ф1. Баланс 1 кв. 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 127.4 KB
Download
Ф1. Баланс 1 півр. 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 127.4 KB
Download
Ф1. Баланс 9 місяців 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 127.4 KB
Download
Ф1. Баланс на 01.01.2020.pdf
Adobe Acrobat Document 127.4 KB
Download
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за пря
Adobe Acrobat Document 179.3 KB
Download
Ф5. Примітки до річної звітності за 2019
Adobe Acrobat Document 191.5 KB
Download
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тис
Adobe Acrobat Document 165.6 KB
Download
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тис
Adobe Acrobat Document 165.6 KB
Download
Ф2. Звіт про фінансові результати 9 міся
Adobe Acrobat Document 165.7 KB
Download
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тис
Adobe Acrobat Document 165.7 KB
Download
Ф4. Звіт про власний капітал за 2019 рік
Adobe Acrobat Document 181.3 KB
Download
Ф6. Додаток до приміток до річної фінанс
Adobe Acrobat Document 154.4 KB


04.07.2019р.

 «Комунальне підприємство «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» інформує споживачів про намір, здійснити зміну (перегляд)  тарифів  на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, на виконання Закону України “Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

 

Розмір тарифів

 

Показник

Діючий тариф (встановлені рішенням виконавчого комітету №168 від 04.07.2018р.)

Планований тариф

Тариф на послугу з централізованого водопостачання, грн./м.куб. без ПДВ.

               (з ПДВ)

 

6,84

 

  (8,21)

 

9,75 

 

(11,70)

Тариф на послугу з централізованого водовідведення, грн./м.куб. без ПДВ.

               (з ПДВ)

 

9,50

 

(11,40)

 

13,11

 

(15,73)Причинами зміни тарифів  на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є заходи направлені  на модернізацію очисних споруд (оренда  дороговартісного обладнання (повітродувки) з метою економії електроенергії), збільшення цін та зміна порядку оплати за електроенергію,збільшення цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини та інші матеріали, збільшення витрат на ремонти та комплектуючі, збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати, розроблення та запровадження програмного продукту з передачі та оброблення інформації від споживачів.

 

Структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання та  централізованого водовідведення

комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"

  

№ з/п

Показник

Код рядка

Централізоване водопостачання  Планований період на 2019 р.

Централізоване водовідведення  Планований період на 2019 р.

 
 

усього, тис. грн

грн/куб.м

усього, тис. грн

грн/куб.м

 

А

Б

В

 

 

 

 

 

1

Виробнича собівартість, усього, у тому числі:

001

24443,59

8,56

33801,48

11,51

 

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

002

8890,06

3,11

11013,74

3,75

 

1.1.1

покупна вода

003

0,00

0,00

0,00

0,00

 

1.1.2

покупна вода в природному стані

004

0,00

0,00

0,00

0,00

 

1.1.3

електроенергія

005

6876,52

2,41

7398,10

2,52

 

1.1.4

інші прямі матеріальні витрати

06

2013,54

0,70

3615,64

1,23

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

007

3629,58

1,27

9306,09

3,17

 

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

008

4967,45

1,74

3771,77

1,28

 

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

009

777,85

0,27

1953,52

0,66

 

1.3.2

амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з  наданням послуги

010

992,70

0,35

1118,70

0,38

 

1.3.3

інші прямі витрати

011

3196,90

1,12

699,56

0,24

 

1.4

загальновиробничі витрати

012

6956,49

2,44

9709,87

3,31

 

1.4.1

витрати на оплату праці

 

4122,57

1,44

5679,57

1,93

 

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

 

884,52

0,31

1218,59

0,41

 

1.4.3

амортизаційні відрахування

 

115,02

0,04

158,46

0,05

 

1.4.4

витрати пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших  передбачених законодавством обовязкових платежів

 

 

 

0,00

0,00

 

1.4.5

інші витрати

 

1834,38

0,64

2653,25

0,90

 

2

Адміністративні витрати

013

1485,94

0,52

2054,81

0,70

 

2.1

витрати на оплату праці

 

1036,36

0,36

1433,11

0,49

 

2.2

відрахування на соціальні заходи

 

212,03

0,07

293,20

0,10

 

2.3

амортизаційні відрахування

 

23,02

0,01

31,83

0,01

 

2.4

витрати пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших  передбачених законодавством обовязкових платежів

 

 

 

 

 

 

2.5

інші витрати

 

214,54

0,08

296,68

0,10

 

3

Витрати на збут

014

1733,53

0,61

2397,19

0,82

 

3.1

витрати на оплату праці

 

1286,11

0,45

1778,48

0,61

 

3.2

відрахування на соціальні заходи

 

282,94

0,10

391,26

0,13

 

3.3

амортизаційні відрахування

 

18,52

0,01

25,62

0,01

 

3.4

інші витрати

 

145,95

0,05

201,83

0,07

 

4

Інші операційні витрати

015

0,00

0,00

0,00

0,00

 

5

Фінансові витрати

016

45,16

0,02

62,21

0,02

 

6

Усього витрат повної собівартості

017

27708,21

9,70

38315,69

13,04

 

7

Планований прибуток

018

152,58

0,05

210,21

0,07

 

7.1

податок на прибуток

019

23,28

0,01

32,07

0,01

 

7.2

чистий прибуток, у тому числі:

020

129,31

0,05

178,14

0,06

 

7.2.1

дивіденди

021

 

Х

0,00

Х

 

7.2.2

резервний фонд (капітал)

022

 

Х

0,00

Х

 

7.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

023

 

Х

0,00

0,00

 

7.2.4

інше використання  прибутку

024

 

Х

Х

Х

 

8

Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами

025

27860,80

9,75

38525,90

13,11

 

9

Обсяг водопостачання споживачам, усього, у т. ч. на потреби (тис.куб.м):

026

2856,62

Х

2937,74

 

9.1

населення

027

2292,10

Х

2158,16

Х

 

9.2

бюджетних установ

028

106,02

Х

109,92

Х

 

9.3

інших споживачів

029

458,50

Х

669,67

Х

 

9.4

інших водопровідно-каналізаційних господарств

030

 

Х

0,00

Х

 

10

Середньозважений тариф

031

 

9,75

Х

13,11

 

 Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  приймаються за тел. 4-23-03 або за адресою: м.Шостка, вул. Прорізна, буд.17 протягом 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифу.»

 

 


25.04.2019р.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про оприлюднення проекту регуляторного акта -
 рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради 
Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Шостка

 

 

         Відповідно до  статті 9 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб Комунальне підприємство  Шосткинської міської ради Сумської області області ВУВКГ «Водоканал» виносить на розгляд виконавчого комітету Шосткинської міської ради проект рішення „Про затвердження Правил приймання стічних  вод до системи централізованого водовідведення міста Шостка”.

        Метою прийняття даного проекту рішення є виконання вимог Закону України «Про питну воду», запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації міста Шостки, підтримання безперебійної роботи цих  споруд і безпеки їх експлуатації, забезпечення охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, врегулювання порядку укладання договорів з підприємствами на послуги водовідведення, стягнення плати за скид понаднормових забруднень в промислових стічних водах у систему водовідведення.

       Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються в письмовій формі протягом 1(одного) місяця з дати оприлюднення вищезазначеного проекту рішення за адресою :

- КП ВУВКГ «Водоканал»  (41100, Сумська обл, м.Шостка, вул. Прорізна, 17,  тел. 7-05-59; 4-53-81).

 

      Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному сайті Шосткинської міської ради та на сайті КП ВУВКГ «Водоканал» в мережі Інтернет.

Download
Правила приймання стічних вод .pdf
Adobe Acrobat Document 227.1 KB
Download
АНАЛІЗ Рег. Впливу.pdf
Adobe Acrobat Document 154.1 KB
Download
Проект рішення.pdf
Adobe Acrobat Document 73.7 KB

До відома  споживачів, які отримують житлову субсидію.

 

      В Постанову КМУ № 534 від 23.08.2016р «Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг» внесені зміни.

      Постановою  №841 від 17.10.2018р.затверджено Порядок розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.

Цей Порядок визначає механізм розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання.

    П.4. Розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води і водовідведення за особовим рахунком кожного одержувача субсидії визначається за опалювальний (неопалювальний) сезон за такою формулою:

Nв = Св – Нв + Ов

де:

Nв – невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення за опалювальний (неопалювальний) сезон, грн.

Св – загальна сума нарахованої субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення за опалювальний (неопалювальний) сезон, грн.

Нв- загальна вартість спожитих послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення за опалювальний (неопалювальний) сезон, грн.

Ов- загальна сума фактично сплаченої обов’язкової частки плати за централізоване постачання  холодної води і водовідведення за опалювальний (неопалювальний) сезон, грн.

    КП ВУВКГ «Водоканал» буде проводити перерахунок для усіх отримувачів  субсидії з урахуванням сплати щомісячної обов’язкової частки.

     Остаточний розрахунок по поверненню до бюджету невикористаних сум субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з постачання холодної  води і водовідведення буде проводитись згідно Постанови станом на 30 квітня.

 

 

     До Постанови КМУ №848 від 21.10.1995р. «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»  були внесені зміни, згідно Постанови КМУ №1176 від 27.12.2018р.

В п.18 даної Постанови наголошено на те, що:

- громадяни, яким житлова субсидія надається у грошовій формі, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої виконавцям комунальних послуг.

 - інші одержувачі житлової субсидії, яким вона надається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату такої послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума житлової субсидії, яка не використана домогосподарством внаслідок економії, зараховується виконавцем комунальної послуги на наступні розрахункові періоди протягом сезону, в якому призначено субсидію, як оплата таких послуг.

Виконавець комунальної послуги зобов’язаний щомісяця зазначати у платіжних документах одержувачів житлової субсидії суму переплати.

       Після закінчення опалювального  (неопалювального) сезону невикористана сума субсидії, яка надавалась не в грошовій формі, повертається виконавцем комунальної послуги до державного бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум житлової субсидії у порядку, встановленому КМУ № 1176 від 27.12.2018р.

      Тож тепер, починаючи з  жовтня місяця усі одержувачі житлових субсидій повинні сплачувати обов’язкову частку, а  у разі коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату такої послуги, громадяни сплачують її фактичну  вартість.

 

      За роз’ясненнями по сплаті обов’язкової частки платежу можна звертатись до відділу водозбуту. При собі бажано мати повідомлення про призначення субсидії.  


Інвестиційна програма на 2019 рік.

    Відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 р. № 630, КП ВУВКГ «Водоканал» розроблена Інвестиційна програма на 2019 рік.

     Пропозиції від споживачів приймаються з 28.01.2019 р. по 10.02.2019 р. за адресою:

41100, м. Шостка, вул. Прорізна, 17, КП ВУВКГ «Водоканал», або на електронну скриньку підприємства: vodokanalshostka@ukr.net.

Download
Таблиця..pdf
Adobe Acrobat Document 123.3 KB

       Рішенням виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 1 березня 2019 р. № 45 погоджена Інвестиційна програма комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Шостка на 2019 рік.

Download
Додаток 5.pdf
Adobe Acrobat Document 279.5 KB

05.07.2018 р.

Комунальне підприємство «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» інформує споживачів про зміни (збільшення) тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, прийняте рішенням виконавчого комітету Шосткинської міської ради №168 від 04.07.2018р. «Про тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення».

ТАРИФИ

на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

(набувають чинності з 01.08.2018р.)

 

 

№ п/п

Підприємство-надавач послуг

ТАРИФИ,

грн. за 1 куб.м.

 

Централізоване водопостачання

 

Централізоване водовідведення

Без

 ПДВ

З

ПДВ

Без

ПДВ

З

ПДВ

1

2

3

4

5

6

1.

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»

6,84

8,21

9,50

11,40


Інвестиційна програма на 2018 рік.

   Відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 р. № 630, КП ВУВКГ «Водоканал» розроблена Інвестиційна програма на 2018 рік.

   Пропозиції від споживачів приймаються з 15.01.2018 р. по 28.01.2018 р. за адресою:

 

41100, м. Шостка, вул. Прорізна, 17, КП ВУВКГ «Водоканал», або на електронну скриньку підприємства: vodokanalshostka@ukr.net.

Download
ТАБЛИЦЯ.pdf
Adobe Acrobat Document 128.1 KB

Рішенням виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 30 січня 2018 р. № 32 погоджена Інвестиційна програма комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» м. Шостка на 2018 рік.

Download
Додаток 5.pdf
Adobe Acrobat Document 250.1 KB

Дата розміщення на сайті 19.10.2017р.

 

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ

 

 

 «Комунальне підприємство «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» інформує споживачів про зміну тарифів ( шляхом коригування) на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) згідно рішення Виконавчого комітету №244  від 19.10.2017р. «Про тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)» . Тарифи при цьому не підвищились.   

 

 

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19.10.2017                                                   Шостка                                                     № 244

 

 

 

Про тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», враховуючи Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017р. №307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»,  лист комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно- каналізаційного господарства» від 19.10.2017р. №588, виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до Структури тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем) комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"  згідно з додатком.

2.   Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)  для КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» набувають чинності з 03.11.2017р.

3. КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» довести дане рішення до відома споживачів через засоби масової інформації.

 

 

Міський голова                                                                                       М.П.Нога

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому

від 19.10.2017 № 244

 

 

 

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем)

комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" 

 

без ПДВ

№ з/п

Показник

Послуга з централізованого постачання холодної води    (з використанням внутришньобудинкових систем)

Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем)

тис.грн. на рік

 

грн/м³

 

тис.грн. на рік

 

грн/м³

 

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у т.ч.:

10961,497

5,1452

16251,259

7,0514

1.1

прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.1

електроенергія

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.2

інші прямі матеріальні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.2

прямі витрати на оплату праці

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

7803,421

3,6628

11742,383

5,0950

1.3.1

частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

7803,421

3,6628

11742,383

5,0950

1.3.2

відрахування на соціальні заходи

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.3

амортизація відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4.

інші прямі витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у т.ч.:

3158,075

1,4824

4508,876

1,9564

1.4.1

частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

3158,075

1,4824

4508,876

1,9564

1.4.2

загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/ водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

571,381

0,2682

847,116

0,3676

2.1

частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

571,381

0,2682

847,116

0,3676

2.2

адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/ водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3

Витрати на збут, у т.ч.:

1060,861

0,4980

1566,252

0,6796

3.1

частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення

231,059

0,1085

330,703

0,1435

3.2.

витрати на оплату праці

603,253

0,2832

907,029

0,3936

3.3.

відрахування на соціальні заходи

132,716

0,0623

199,546

0,0866

3.4.

амортизаційні відрахування

4,716

0,0022

7,090

0,0031

3.5.

матеріальні витрати на обслуговування квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.6.

послуги сторонніх організацій з обслуговування квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.7.

витарти на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

75,301

0,0353

101,111

0,0439

3.8.

інші витрати

13,816

0,0065

20,772

0,0090

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

4.1.

частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

4.2.

інші операційні витрати з централіованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5.1.

частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5.2.

фінансові витрати з централіованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

12593,738

5,9113

18664,627

8,0986

7

Розрахунковий прибуток, у т.ч.:

75,688

0,0356

372,5450

0,1616

7.1

частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

258,742

0,1123

7.2

частка податку  з централізованого водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3.

чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/ водовідведення (з використання внутрішньобудинкових систем)

75,688

0,0356

113,803

0,0494

7.4.

податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/ водовідведення (з використання внутришньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), тис.грн

12669,426

19037,172

9

Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м³ без ПДВ

5,95

8,26

10

Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м³ з ПДВ

7,14

9,91

11

Обсяг реалізаціі, тис.м³

2130,44

2304,67

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація підприємства

 

 


Дата розміщення  на сайті: 29.09.2017р.

 

 «Комунальне підприємство «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» інформує споживачів про намір, щодо перегляду  шляхом коригування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), на виконання Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»,  в частині виключення зі Структури тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), додаток 53 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 26 листопада 2015 року №2868 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.05.2017р. №311)  витрат на встановлення,обслуговування та заміну вузлів комерційного та розподільного обліку води (а саме: матеріальних витрат на обслуговування квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку) та послуги сторонніх організацій з обслуговування квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку)., позиції 3.5 та 3.6 структури тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суми у розмірі 189,491 тис.грн та коригуванням на цю  суму частки прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення в структурі тарифів на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем). Тарифи при цьому не збільшаться.   

Коригування тарифів  здійснюється відповідно до постанови  КМУ від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

 

Розмір зкоригованих тарифів

 

Показник

Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),грн./м.куб. без ПДВ.

 

5,95

 

8,26

 

Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),грн./м.куб. з ПДВ.

7,14

9,91

 

 

Причиною коригування тарифів є вимоги ЗУ “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та збільшення цін на електроенергію.

 

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення

(з використанням внутришньобудинкових систем)

комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" (м.Шостка)

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Показник

Послуга з централізованого постачання холодної води                           (з використанням внутришньобудинкових систем)

Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем)

тис.грн

грн/м³

тис.грн

грн/м³

 

 

 

 

1

2

3

4

3

4

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

11037,185

5,1807

16365,062

7,1008

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

,0000

1.1.1

електроенергія

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.2

інші прямі матеріальні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.2

прямі витрати на оплату праці

0,000

0,0000

0

0,0000

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

7879,109

3,6983

11856,186

5,1444

1.3.1

частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

7879,109

3,6983

11856,186

5,1444

1.3.2

відрахування на соціальні заходи

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.3

амортизація відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4.

інші прямі витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

3158,075

1,4824

4508,876

1,9564

1.4.1

частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

3158,075

1,4824

4508,876

1,9564

1.4.2

Загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/ водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2

Адміністративні витрати, в тому числі:

571,381

0,2682

847,116

0,3676

2.1

частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

571,381

0,2682

847,116

0,3676

2.2

адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/ водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3

Витрати на збут

1060,861

0,4980

1566,252

0,6796

3.1

частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення

231,059

0,1085

330,703

0,1435

3.2.

витрати на оплату праці

603,253

0,2832

907,029

0,3936

3.3.

відрахування на соціальні заходи

132,716

0,0623

199,546

0,0866

3.4.

амортизаційні відрахування

4,716

0,0022

7,090

0,0031

3.5.

Матеріальні витрати на обслуговування квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку)

0,000

0,0000

0

0,0000

3.6.

послуги сторонніх організацій з обслуговування квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку)

0,000

0,0000

0

0,0000

3.7.

витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

75,301

0,0353

101,111

0,0439

3.8.

інші витрати

13,816

0,0065

20,772

0,0090

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0

0,0000

4.1.

частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

4.2.

інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0

0,0000

5.1.

частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5.2.

фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

12669,426

5,9469

18778,430

8,1480

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

258,742

0,1123

7.1

частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

258,742

0,1123

7.2

частка податку  з централізованого водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3.

чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/ водовідведення (з використання внутришньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4.

податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/ водовідведення (з використання внутришньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем), тис.грн

12669,426

19037,172

9

Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем), грн/м³ ,без ПДВ

5,95

8,26

10

Обсяг реалізаціі, тис.м³

2130,44

2304,67

11

Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутришньобудинкових систем), грн/м³. з ПДВ

7,14

9,91

 

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  приймаються за тел. 4-23-03 або за адресою: м.Шостка, вул. Прорізна, буд.17 протягом 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифу.»

 

 

 

     


          З 02.08.2017р. набув чинності  Закон України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", надаємо інформацію для ознайомлення  отриману від   Інституту місцевого розвитку на семінарі який відвідали фахівці КП ВУВКГ «Водоканал».

Download
1_Realizatsia polozhen ZU_VTokarenko.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Download
3_Printsipy_obladnannya_VBilko.pdf
Adobe Acrobat Document 878.6 KB
Download
5_Rozrakhunki_AVedmid.pdf
Adobe Acrobat Document 724.4 KB
Download
2_ZU_Komoblik_DLevytsky.pdf
Adobe Acrobat Document 365.1 KB
Download
4_Probl_pyt_CTP_ITP_EMahlovanniy.pdf
Adobe Acrobat Document 568.2 KB
Download
6_Pract_asp_ALevitskiy.pdf
Adobe Acrobat Document 448.2 KB


21.06.2017р.   

    Шановні споживачі послуг холодного водопостачання та водовідведення.

 

    Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017р. №300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності 01.05.2017р. КП ВУВКГ «Водоканал» було проведено розрахунок невикористаних сум субсидій.

   Відповідно до п.4-1 Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення  проводився розрахунок за особовим рахунком кожного одержувача субсидії  за останній період отримання субсидії, тобто за термін, на який призначена остання субсидія домогосподарству.

Після проведення розрахунку невикористаних сум субсидій було складено Акт загального обсягу невикористаних сум субсидій.

   Повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з постачання холодної води і водовідведення здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Заборгованість, яка була накопичена на особовому рахунку споживача до початку оформлення субсидії та не була погашена протягом опалювального сезону не перекривається субсидією і повинна сплачуватись споживачем самостійно.


Фінансова звітність за 2018 рік.

Download
Баланс 1кв.2018.pdf
Adobe Acrobat Document 216.8 KB
Download
Баланс 1 півр. 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 217.1 KB
Download
Баланс 9 м-в 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 206.4 KB
Download
Ф1. Баланс 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 128.3 KB
Download
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за пря
Adobe Acrobat Document 179.7 KB
Download
Ф5. Примітки до річної звітності 2018.pd
Adobe Acrobat Document 192.7 KB
Download
Звіт про фінансові результати 1кв.2018.p
Adobe Acrobat Document 264.9 KB
Download
Звіт про фінансові результати 1 півр. 20
Adobe Acrobat Document 265.0 KB
Download
Звіт про фінансові результати (в тисячах
Adobe Acrobat Document 255.0 KB
Download
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тис
Adobe Acrobat Document 166.6 KB
Download
Ф4. Звіт про власний капітал 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 192.4 KB
Download
Ф6. Додаток до приміток до річної фінанс
Adobe Acrobat Document 158.5 KB


Фінансова звітність за 2017 рік.

Download
Ф1. Баланс 9 м-в.pdf
Adobe Acrobat Document 216.2 KB
Download
Ф2. Звіт про фінансові результати 9 м-в.
Adobe Acrobat Document 265.2 KB
Download
Ф2. Звіт про фінансові результати 6 м-в.
Adobe Acrobat Document 264.6 KB
Download
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тис
Adobe Acrobat Document 218.5 KB
Download
Ф1. Баланс 6 м-в.pdf
Adobe Acrobat Document 216.5 KB
Download
Ф1. Баланс322440.pdf
Adobe Acrobat Document 170.1 KB
Download
S0100113 Ф1. Баланс325902.pdf
Adobe Acrobat Document 216.8 KB
Download
S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результа
Adobe Acrobat Document 265.1 KB
Download
S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштi
Adobe Acrobat Document 217.7 KB
Download
S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал325
Adobe Acrobat Document 220.2 KB
Download
S0105007 Ф5. Примітки до річної звітност
Adobe Acrobat Document 778.7 KB
Download
S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річн
Adobe Acrobat Document 354.1 KB


11.04.2017р.

До уваги споживачів.

  Останнім часом до КП ВУВКГ «Водоканал» почали частіше надходити звернення від абонентів з питання повірки лічильників. У зв’язку з цим абонентська служба підприємства повідомляє,що періодична повірка засобів вимірювальної техніки ( лічильників холодної води),  які є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єкту господарювання, що надає послуги з водопостачання та водовідведення – КП ВУВКГ «Водоканал». Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів.

   З метою створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції, розвитку добросовісної конкуренції, комунальне підприємство зобов’язане провести відповідні процедури закупівель послуг сторонніх організацій з періодичної повірки та обслуговування квартирних засобів обліку води, які є власністю фізичних осіб.

    Результатом проведення відкритих торгів було визначено організацію-переможця – Державне підприємство «Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації і метрології та сертифікації». З метою покладеного на підприємство обов’язків щодо здійснення періодичної повірки лічильників холодної води,  22 листопада 2016року між КП ВУВКГ «Водоканал» та ДП «Сумистандартметрологія» було укладено договір про надання послуг періодичної повірки засобів обліку холодної води.

  Повірка приладів обліку холодної води здійснюється  на переносному проливному обладнанні на місті монтажу лічильника.

    Звертаємо Вашу увагу, що наказом Міністерства регіонального розвитку і торгівлі України від 13.10.2016р. №1747, який набрав чинності 29.11.2016р., затверджено міжповірочні інтервали законодавчо врегульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями. Зокрема, для лічильників води міжповірочний інтервал складає 4 роки.

    Для зручності споживачів, які не бажають проводити повірку приладів обліку холодної води на місті його встановлення або неможливість приєднання переносного проливного обладнання  повірка проводиться спеціалістами ДП «Сумистандартметрології» на установці, яка знаходиться на підприємстві КП ВУВКГ «Водоканал» за адресою вул.Прорізна,17.

  За результатами повірки, після обробляння даних , споживачу надається свідоцтво про повірку, яке підтверджує проходження повірки приладу обліку або довідка про непридатність приладу обліку.

Всі абоненти у яких термін повірки лічильників холодної води сплинув до 2 кварталу 2017 року завчасно будуть повідомлені про час та дату проведення повірки контролерами КП ВУВКГ «Водоканал».

З питання повірки лічильників гарячої води необхідно звертатись до теплопостачальних організацій – ТОВ «Харківенергоремонт» та ТОВ «Шостка-тепло».

    З питання строку проведення  повірки приладів обліку  просимо звертатись за телефонами абонентської служби:

 

4-23-66, 4-23-61, 2-04-73, 4-24-20.


Установчі документи:

З додатковою інформацією можна ознайомитись на сайті : https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Річна фінансова звітність за 2016 рік.

Download
Ф1. Баланс.pdf
Adobe Acrobat Document 170.4 KB
Download
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тис
Adobe Acrobat Document 218.6 KB
Download
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за пря
Adobe Acrobat Document 169.4 KB
Download
Ф4. Звіт про власний капітал.pdf
Adobe Acrobat Document 171.8 KB
Download
Ф5. Примітки до річної звітності.pdf
Adobe Acrobat Document 730.9 KB

Інвестиційна програма на 2017 рік.

 

Відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 р. № 630, КП ВУВКГ «Водоканал» розроблена Інвестиційна програма на 2017 рік.

Пропозиції від споживачів приймаються з 03.02.2017 р. по 17.02.2017 р. за адресою:

41100, м. Шостка, вул. Прорізна, 17, КП ВУВКГ «Водоканал», або на електронну скриньку підприємства: vodokanalshostka@ukr.net.

 

Download
Інвестпрограма на 2017 р.
Инвестпрограмма на 2017.pdf
Adobe Acrobat Document 126.7 KB

ІНФОРМАЦІЯ реєстрації податкових

У зв’язку із затримкою в реєстрації податкових накладних, пропонуємо Вам ознайомитися з інформацією за наступними посиланнями:

 

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/print-70680.html 

 

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pisma/Pisma_635953699844062500.aspx

 

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/68237.html

 

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/69268.html 

 

 

За необхідності, зверніться до Голови ДФС України для отримання індивідуальної податкової консультації